Adresas: 
Melioratorių g. 16, Gargždai
Tel.: 46-452274
Fax.: 46-452796

El. paštas: 
gmd.gintarelis@takas.lt
Internetinė svetainė: 
http://www.gargzdugintarelis.lt

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Klaipėdos apskr. Klaipėdos r. sav.
Viešosios paslaugos

Lopšelyje-darželyje ,,Gintarėlis“ teikiamos kvalifikuota logopedo ir bendrosios praktikos slaugytojos paslaugos.

 

Bendruomenės slaugytojas rūpinasi: vaikų sveikatos stiprinimu ir ugdymu, sveikos aplinkos   lopšelyje-darželyje kūrimu ir higienine priežiūra, rizikos veiksnių, galinčių sukelti ligas, numatymu ir šalinimu, teisingo ugdytinių požiūrio į savo sveikatą formavimu, pirmosios pagalbos suteikimu pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų ar apsinuodijimo atvejais, darbuotojų profilaktinio sveikatos pasitikrinimo kontrole, maitinimo organizavimu ir priežiūra.

 

Logopedas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą ugdytiniams, turintiems kalbos, kalbėjimo, rašomosios kalbos (skaitymo ir rašymo) bei kitų komunikacijos sutrikimų. Remiantis specialia kalbos tyrimo metodika tiriama ugdytinių kalba, nustatomi sutrikimai. Pagal sutrikimų pobūdį, jų sunkumą yra numatoma individuali, pogrupinė ar grupinė logopedinė pagalba. Logopedinės pratybos vyksta du kartus per savaitę. Esant sunkesniam sutrikimui pagalba teikiama pagal poreikį. Pratybų temos, kalbinė medžiaga, vaizdinės priemonės yra derinamos su bendru vaiko ugdymo procesu, parenkamos, pritaikomos atsižvelgiant į vaiko individualumą, poreikius. Nuolat vertinami ugdytinių pasiekimai, daroma pažanga. Tėveliai, pedagogai yra informuojami apie vaiko pasiekimus, teikiamos rekomendacijos efektyviam sutrikimo įveikimui.