Adresas: 
Melioratorių g. 16, Gargždai
Tel.: 46-452274
Fax.: 46-452796

El. paštas: 
gmd.gintarelis@takas.lt
Internetinė svetainė: 
http://www.gargzdugintarelis.lt

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Klaipėdos apskr. Klaipėdos r. sav.
Ugdymo programos ir veikla

 

Vykdomos neformaliojo švietimo proramos:

Gargždų lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ ikimokyklinio ugdymo programa (2007 m.); Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa ( 2003 m.).Tarptautinė vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programa,,Zipio draugai“. Rekomendacinio pobūdžio programa logopedui. Ikimokyklinio amžiaus vaikų žymiai ir vidutiniškai neišsivysčiusios kalbos ugdymas (1997 m., R. Ivoškuvienė , I.Kaffemanienė. ,,Gintarėlyje“ teikiamos kokybiškos švietimo paslaugos saugioje, šiuolaikinius reikalavimus atitinkančioje aplinkoje.

 

Įstaigoje vaikų ugdymas plėtojamas įgyvendinant lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ ikimokyklinio ugdymo programą, kuri orentuota į darnų  vaiko vystymą, (si) pagal ugdytinas kompetencijas: sveikatos saugojimo, socialinę, komunikavimo, pažinimo ir meninę. Tai skatina pedagogus humanizuoti, diferencijuoti, individualizuoti ugdymą, kūrybiškai integruoti sveikos gyvensenos idėjas, gerbiant vaiko pasirinkimą, tenkinant svarbiausius vaiko poreikius.

 

Į Lopšelį-darželį ,,Gintarėlis“pradėti ugdytis pagal ikimokyklinio ugdymo programą priimamas 1-5 (6) metų vaikas. Pradėti ugdytis pagal  priešmokyklinio  ugdymo grupę priimamas vaikas, kuriam  kalendoriniais metais sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas anksčiau gali būti teikiamas, tėvų prašymu ir jeigu vaikas yra pakankamai tokiam ugdymui subrendęs, bet ne anksčiau, negu jam sueis 5 metai.